قوانین سایت

در سایت پلیس یاران کلیه اطلاعات دریافتی برای استخدام کاملا محفوظ بوده و هیچ گونه سوء استفاده ای از آنها نخواهد شد. صرفا کلیه اطلاعات مندرج در قسمت فرم استخدام در موسسه ما برای تشخیص مناسب بودن شما برای موقعیت شغلی موردنظر است.