استخدام نگهبان

استخدام نگهبان در پلیس یاران نکته بسیار مهم: متقاضی محترم حتما قبل از اقدام به پر کردن فرم شرایط استخدام نگهبان در پلیس یاران را مطالعه کرده و سپس نسبت به پر کردن فرم اقدام بفرمایید، در صورتی که شرایط مذکور را نداشته باشید به فرم استخدامی شما ترتیب اثر داده نمیشود. شرایط ثبت نام … ادامه خواندن استخدام نگهبان